ส่วนกลาง

S__56762392.jpg
S__56746171.jpg

ภายในห้องพัก

The Best Apartment in Ramkhamhaeng

©Copyright by Natnicha Place